Fiskar

Här skall vi försöka föra en långsiktig, av såväl en årlig notering dit Du kan anmäla ev fångster av varje art, storlek och vikt. Anmälning av fångster måste du rapportera till info@helgasjonfiske.se.

Fiskar förekommande i Helgasjön

Abborre, Gös, Gädda, Sik, Brax, Mört, Löja, Sutare, Lake, Laxöring m.fl.
Pearch, Pikeperch, Pike, Whitefish, Bream, Roach, Bleak, Burbot, Brown Trout a.o.
Barsch, Zander, Hecht, Maräne, Brachse, Rotauge, Ukelei, Schleie, Aalraupe, Forelle u.a.
Okon, Zandac, Szczupack, Biala ryba, Leszcz, Ploc, Ukleja, Mietus, Troc Brunatna et.c.
(+ Signal Kräfta / Crawfish / Krebs / Raki)

Abborre

Latin: Perca Fluviatilis
Känneteckan: Gulgröna sidor med sex mörka band. Ljus buk,
rödaktiga fenor, brunsvart rygg med ljusare fläckiga sidor.
Vikt: Upp till 4 kg (ca 41 cm)
Lektid: April – juni (beroende på var i landet)
Föda: Småfisk, kräftor, larver.
Förekomst: Hela Sverige, men ej i fjällregionen. Sött och bräckt
vatten

Gädda

Latin: Esox Lucuis
Kännetecken: Gulgrön med fläckiga bandade sidor, Gulvit buk och grönsvart rygg.
Vikt: Hona upp till 30 kg (ca 1,9 m). Hane upp till 10 kg (ca 1m)
Lektid: Mars – maj
Föda: Siklöja, abborre. Äter också annan fisk, även den egna arten.
Förekomst: Sötvatten i hela landet, saltvatten på östkusten och västkusten endast bräckt vatten.

Gös

Latin: Sander Lucioperca
Kännetecken: Långsträckt kropp med mörk sidolinje.Grå sidor och vit buk.
Vikt: Upp till 15 kg ( ca 1,3 m)
Lektid: April – juni
Föda: Småfisk, sik, abborre
Förekomst: Längs hela ostkusten, söderut till Södermanland och Svealands inland

Sutare

Latin: Tinca Tinca
Kännetecken: Bronsfärgad hög kropp och mycket kompakt stjärt. Skäggtömmar i mungiporna
Vikt: Max 9 kg Men allmänt blir sutare mycket mindre (ca 60 cm)
Lektid: Juni – juli
Föda: Äter på natten och då musslor, kräftdjur, insekter och småfisk.
Förekomst: Blekinge, Skåne, Småland, Öland, Östergötland och Gotland. I Mälaren samt i vissa delar av Vänern.