Fiskeregler

Upplåtelseområde: Helgasjön fram till motorvägsbroarna i Helgevärma, dock ej de områden som av fiskvårdsskäl undantagits i Åbyfjorden. Se karta, område 1 = undantag hela året. Se karta på baksidan.

OBS! Sportfiske får ej ske i en zon på ca 100 m från privata bryggor, tomter o allmänt nyttjade badplatser.

Fiskekort: Gäller för fiske med mete, spinn, fluga, pimpel samt med enkelt drag efter motordriven båt. Fiskekorten gäller även för 6 st angeldon eller 6 st ismetespön.

Kortet är personligt och skall medföras/uppvisas vid fiske på begäran.

OBS! Fiske för barn och ungdomar är fritt upp till och med 17 år,  men det är varje fiskares skyldighet att förvissa sig om fiskevårdsområdets regler för fiske och efterleva dessa.

  • Dagkort 120 kr
  • Veckokort 450 kr
  • Årskort 900 kr
  • Årskort för juniorer 0 kr, gäller för barn och ungdom upp till och med 17 år.

Trollingkort: Gäller för trollingfiske med högst fyra spön i Helgasjön, gäller även för fiske med mete, spinn, fluga, pimpel, 6 st angeldon eller 6 st ismetespön
Priser: Dagskort 350 kr, Årskort 1300 kr

Gruppfiskekort: för fisketävling, företag, skolor eller större grupper, försäljes genom styrelsens försorg, efter individuell överenskommelse om tid o pris, på begäran.

Fiskevårdsområdet underhåller ett 40-tal vasar, främst i Evedal o Kronobergsområdet, Arabyviken o Västra delen av Åbyviken. Vid fiske intill vasarna är det förbjudet ankra eller förtöja i vasen.

Mått: Minimimått öring 40 cm, gädda 50 cm, gös 45 cm och ål 70 cm. Maximimått gädda 75 cm och gös 65 cm.

Fisk som är mindre än minimimått och större än maximimått ska återutsättas på fångstplats, oavsett skick.

Max två (2) fiskar, gös eller gädda, per fiskekort och dag.

FÖRBUD mot fångst av öring under tiden 15 okt – 31 dec
FÖRBUD mot fiske riktat mot gös under maj månad i hela sjön