Fiskeregler

Upplåtelseområde: Helgasjön fram till motorvägsbroarna i Helgevärma, dock ej de områden som av fiskvårdsskäl undantagits i Åbyfjorden. Se karta, område 1 = undantag hela året. Se karta.

OBS! Sportfiske får ej ske i en zon på ca 100 m från privata bryggor, tomter o allmänt nyttjade badplatser.

Fiskekort: Gäller för fiske med mete, spinn, fluga, pimpel samt med enkelt drag efter motordriven båt. Fiskekorten gäller även för 6 st angeldon eller 6 st ismetespön.

Kortet skall medföras/uppvisas vid Fiske på begäran.

  • Dagkort 100 kr
  • Veckokort 400 kr
  • Årskort 800 kr, gäller även som familjekort.
  • Årskort för juniorer 150 kr, gäller för ungdom från 15 år upp till 18 år.

Trollingkort: Gäller för trollingfiske med högst fyra spön i Helgasjön, gäller även för fiske med mete, spinn, fluga, pimpel, 6 st angeldon eller 6 st ismetespön
Priser: Dagskort 300 kr, Årskort 1200 kr

Gruppfiskekort: för fisketävling, företag, skolor eller större grupper, försäljes genom styrelsens försorg, efter individuell överenskommelse om tid o pris, på begäran.

Fiskevårdsområdet underhåller ett 40-tal vasar, främst i Evedal o Kronobergsområdet, Arabyviken o Västra delen av Åbyviken. Vid fiske intill vasarna är det förbjudet ankra eller förtöja i vasen.

OBS! Minimimått: öring 40 cm, gädda 50 cm och för gös 50 cm. Maximimått: gädda 75 cm och gös 65 cm. Fisk som är mindre än minimimått och större än maximimått ska återutsättas på fångstplats, oavsett skick.

Max två (2) fiskar, gös eller gädda, per fiskekort och dag.
FÖRBUD mot fångst av öring under tiden 15 okt - 31 dec
FÖRBUD mot fiske riktat mot gös under maj månad i hela sjön