Helgasjön |   Helga lake |  Helgasee |   Jezioro Helga

  

Helgasjön 

Belägen strax norr om Växjö, (163 m.ö.h) i Kronobergs län - utgör med sina ca 55 km2 yta en väsentlig del av det ca 135 km långa Mörrumsåns vattensystem - med rikligt, genom-strömmande, näringsfattigt, friskt vatten, från högre belägna (källan 280 möh) skogs-, äng- och myrmarker. Vattnet kalkas och har ett bra Ph-värde (6,7 - 6,9) med positiv Alkanitet, är lätt järnhaltigt. Siktdjup varierar, ned till 4 m. pgr av skogs-, humuspartiklar, beroende årstid.


Sjön omgärdas av växlande natur
, flera 100 m höjder, skog och ängsmark, med varierande bebyggelse. Sjön har flera vida Fjordar med 25 m djup, mellanliggande större o mindre öar vilka bildar sund eller skärgårdsliknande partier, flikiga stränder, bukter, grundare vatten. Sjöns genomsnittsdjup är 6,2 m. Strand och Botten varierar, Klippa, Sten, Sand, Lera eller Dy.  Sjön har ett rikt fiskbestånd, främst Abborre, Gös, Gädda men även Brax, Mört, Löja, Sutare, Lake mfl. Den har ett gammalt bestånd av Öring. Stödutsättning av Gös o Öring sker årligen. Sjön har skyddade lekplatser för Öring och fiskvandringsleder har byggts till att främja dess bestånd o utveckling. Ett flertal Vasar underhålles för andra fiskars lek o vård.
Under augusti och september månad fångas det Signalkräftor i sjön.


Med en aktiv Fiskevårdsområdes förening (Hfvof) tillföres här allmänhet, turister o boende, goda möjligheter till Husbehovs o Fritidsfiske. Fiskekort försäljes och tillgång till Båtisättnings ramper främjas. Regler har beslutats och en aktiv Fisketillsyn sker. Med marknadsföring och information vill styrelsen, för de ca 360 huvudägare, till sjöns vatten - skapa tillgänglighet, god miljö för framtiden med upplevelse o rekreation.

 

Sjön har flera aktiva föreningar. Helgasjöns Segelsällskap - har utarbetat ett detaljerat Sjökort med djupangivelser efter internationell standard. Sjön är prickad, med farleder, grund och vissa fartbegränsningar. Ett stort antal fritidsbåtar finnes, i de södra delarna, där även en förtätad fast eller fritidsbebyggelse ligger, gränsande till Stadens Växjö förorter.
Flera service- och näringställen finns runt sjön, några med historiska landmärken, som anrika Kronobergs Slottsruin. Därifrån utgår Ångaren Thor - Sveriges äldsta i drift varande ångbåt, med turer upp till Åby Sluss, eller för vidare färd i den övre liggande Tolgsjön samt Asasjön.

 

Kring eller i sjön synes flera rara fågelarter, vilka kan ge upplevelse o större naturintryck för våra gäster.
Helgasjön har sitt upphov i olika förkastningssprickor ifrån Urtiden - Inlandsisar har polerat o slipat dess hällar, landhöjningen har succesivt ändrat dess sammanhängande, med flera andra sjöar, ifrån den ursprungliga Värendska Issjön till dagens form. Genom tiderna har här alltid givits god fångst, av fisk - så minner även den symbol som upptäckts, till Hfvofs symbol

Vi hälsar Dig välkommen. "Sanct Petri, leve!"

 

Helga Lake 

Helga Lake is situated just north of the city of Växjö at 163 metres above sea level in the county of Kronoberg in central southern Sweden. With its 55 square kilometres it covers a considerable area of the 135 kilometre long Mörrum River basin, flushing plenty of fresh, nutrition-poor water from the south Swedish highlands with their forests, meadows and moorlands up at the source some 280 metres above sea level. Local boards neutralise the acidity with limestone, giving the water a low acidity level of 6,7 Ph with positive, lightly ferric alcalinity. Clear vision depths in the water vary on account of humous concentrations down to four metres depending upon the season.

 

The lake is surrounded by diverse natural biotypes and several hills that rise to 100 metres above the water, lower woodlands, meadows and various communities and built-up areas. In shape it is rather amoeboid with at least four major and wide bays, and the depth is at most 26 metres, with 6,2 metres as an average. Islands and islets of different sizes divide the bays into smaller areas, and often form together archipelagos, some jagged banks and shallower areas. Banks and lake bottoms vary consisting of boulders, smaller stones, sand or mud.

 

Helgasjön boasts a rich variety of fresh-water fish, notably perch, pike-perch, pike, bream, roach and dace, bleak, tench and burbot with others. There is also an ancient population of river trout. Every year more pike-perch and trout are put in to reinforce the populations of these species. In certain areas of the lake the trout are protected and migration channels have been built to keep the population up. A number of artificial underwater spawning grounds are kept in order where sunken vegetation enhances the breeding of other species of fish such as perch or roach.
In August and September it is the season for catching cray-fish.

 

Thanks to the efforts of the local fishing board (Hfvof, which represents the 360 water-rights owners) the public, tourists and neighbours are afforded good means of angling for pleasure or for household purposes. Fishing licences can be bought locally and there are several launch-ramps for boats around the shores of the lake. The local fishing board has made up a set of rules and exerts active inspection of fishing activities in Helgasjön. Our aim is to market and inform on the fishing situation, increase availability and a good, natural environment that will benefit the public in recreation and activities.

 

There are several clubs and societies attached to Helgasjön. The local yachting society, Helgasjöns Segelsällskap, has published a chart that shows depth-soundings by international standards. Navigation channels and routes are marked out as are shallows and speed-limits. There are a large number of leisure-boats on Helgasjön, particularly in the southernmost waters nearest to the suburbs of the city of Växjö and its outlying colonies of summer-cottages.

 

Around the lake there are several places of commerce where one can shop or eat. Some of them are historic land-marks like the ancient ruined fortress from the 16th century that gives the county of Kronoberg its name. Close to the fortress is the jetty used by SS Thor, Sweden's oldest steam-boat in use. Thor carries the public on tours up to the lock at Åby village, and sometimes through the lock and northwards on through Lake Tolg and Lake Asa.
Helgasjön can also boast several rare species of birds that will enthrall ornithologists. The osprey is one of these.

 

The Holy Lake was formed by the receding inland ice-cap ten to fifteen thousand years ago, and is thus an articulate reminder of the fact that in the ice-age this part of Sweden was covered by ice more than a mile thick. Reminders can be seen in the polished rocks that slope down into the waters around the shores. Since the last ice-age the land has sprung up again, changing the map as it has risen from the previous ice-lake of the Värend district to the shape that the lake has today.
And all this time Helgasjön has provided people with good fishing and hunting amenities, reminding us of the badge of Hfvof, "Live, Saint Peter".

We wish you a warm welcome to our lake.

 

Helgasee 

Helgasee - ca 55 Quadratlilometer liegt nördlich von Växjö mit einer Höhe von 163 m über dem Meer und mit einer sehr umfangreichen Natur. Der See hat einige grosse und offene Fjorde, viele grosse und kleinere Inseln. Die Strände und der Seegrund bestehen meistenteils aus Sand, Steine und Morast. Die Durchschnittstiefe liegt bei ca 6,2 m, es gibt aber auch Tiefen bis zu 25 m. Das Wasser ist durchfliesend und hat einen gut balancierten PH Wert von etwa 6,8. Der Helgasee ist ein wichtiger Teil vom Wassersystem dess Mörrumsflusses mit reichem Fischbestand von Barsch, Hecht, Zander, Seeforelle, Quappe, Braxen u.s.w.
Der See ist gut ausgezeichnet mit einer neuen Seekarte (HSSS) und zugänglich mit kleineren Landungsbrücken, Bootzufahrten und auch Bootvermietung.

 

Man hat auch Zugang zu Fischhandel, und Service jeglicher art. www.vaxjoturistbyra.se, www.helgasjofiske.se [LÄNKA]
Hfvof representiert ca 350 Wassereigentümer und einige Teilbesitzer und ist die Instanz wenn es sich um Wasser, Fische. Umweltschutz und übrige Intressen handelt.

 

Hfvof hat einen aktiven Vorstand der sich sehr mit Fischpflege, aussetzen von Fischen, Regeln und Information für das Beste was den See betrifft befasst, samt Zugänglichkeit für die Einwohner, Wassereigentümer und für den Tourismus.
Der Bezirk Kronoberg hat ca 1200 Seen mit vielen Wasserzuläufen. Viele von diesen sind rund um den Helgasee. Sie stehen für einen sehr wichtigen Naturresurse und sind von grosser Beteudung für die Gemeinde und der Gesellschaft. Aus verschiedenen Perspektiven gesehen sind Umweltschutz, Bewässerung und für den kleinen Menschen vielleicht das erste angeln, der Helgasee ein Platz für Rekreation und Freizeitintressen.

 

Unser homepage - www.helgasjofiske.se sollen sie als eine Verbindung von uns zu ihnen betrachten, wir die mit allem was den Helgasee betrifft arbeiten. Die homepage soll aber auch ein offnenes Forum sein in der, wer auch will, seine Stimme hören lassen kann. Wo man Kontakte bekommt, Adressen, Information u.s.w.
Hier gillt under anderen was sich under der Wasseroberfläche, under dem Kiel aber auch interessantes über der Reling und rund um den See abspielt.

 

In diesen Sinne "Petri Heil"

 

Jezioro Helga

JEZIORO HELGA ok.55km2 powierchni potorzone w N. Växjö w poludniowej Szwecji. Srednia glebokosc 6,2 m (max 26m). Bogate w ryby, szczególnie Okon, Sandacz, Szxzupak i wiele innych. Straz wodna, Noclegi, Budki z jedzeniem, Rampy na lódki., publiczne kapieliska Mozliwosc wykupienia karty pozwolenia na plywanie i lowienie ryb